Tjänster

Kartläggning

Eva Edström Health Management erbjuder flera unika utvecklings- och förändringsverktyg som alla är utarbetade av docent Sven Setterlind, Stress Management Center, och baserade på aktuell forskning. Förändringsverktygen är Verksamhetsprofilen, Ledarskapsprofilen, Stressprofilen och Arbetsmiljöprofilen.

Utvecklings- och förbättringsinsatser

Utifrån dina, dina medarbetares och ditt företags behov coachas ni vid formulering av konkreta handlingsplaner. Eva Edström Health Management är skicklig på att leda och på olika sätt delta vid genomförandet av de utvecklings- och förändringsprocesser som handlingsplanerna initierar. I arbetet används gärna coaching samt en upplevelsebaserad pedagogik.

Utbildning

Beroende på dina, dina medarbetares och ditt företags behov utformas utbildningsinsatser för att främja aktuell utvecklings- och förändringsprocess. Eva Edström Health Management har stor erfarenhet av olika utbildningsinsatser i såväl mindre som större grupper och av såväl seminarier som kurser. Kurser som i dagsläget erbjuds är: Utveckla ditt ledarskap – ett ledarskapsprogram som involverar dina medarbetare, Coaching för arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt Bedömning av arbetsförmåga med Assessment of Work Performance, AWP & Assessment of Work Charecteristics AWC