Framgångsrika företag präglas av såväl produktivitet och lönsamhet som välmående och hälsa hos medarbetarna. Framgångarna kan ofta förklaras av hur verksamheten på företaget är organiserad. Fyra viktiga områden har visat sig ha stor betydelse nämligen arbetsmiljö, ledarskap, effektivitet och kvalitet samt personliga förutsättningar hos medarbetarna.

För att åstadkomma detta erbjuder Eva Edström Health Management dig och ditt företag flera unika tjänster. Genom kartläggning, utvecklings- och förbättringsinsatser samt utbildning på såväl individ- som gruppnivå coachas du, dina medarbetare och ditt företag till framgångsrika utvecklings- och förändringsprocesser.